Βασικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι:

Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες και:

 • Συναισθηματικές Διαταραχές
 • Αγχώδεις Διαταραχές
 • Φάσμα ιδεοψυχαναγκαστικών διαταραχών
 • Ψυχωσικές διαταραχές
 • Διαταραχές προσωπικότητας
 • Διαταραχή σίτισης
 • Παιδιά – Έφηβοι
 • Βιολογικές θεραπείες
 • Άλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις
 • Ομαδική θεραπεία
 • Θεραπευτική σχέση
 • Εκπαίδευση – Εποπτεία


Ειδικές θεματικές ενότητες:

Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία και:

 • Ρύθμιση συναισθήματος
 • Καταθλιπτικός ρεαλισμός
 • Νοητικός μηρυκασμός
 • Πρώιμη Ψύχωση
 • Ντροπή
 • Αηδία
 • Ανθεκτικές μορφές ιδεοψυχαναγκαστικού φάσματος
 • Παρασυσσώρευση
 • Σωματοδυσμορφική Διαταραχή
 • Νέες μορφές εθισμού
 • Placebo – Nocebo
 • Μεταφορικός Λόγος
 • Μυθολογία
 • Συμπόνια (compassion)
 • Mindfulness
 • Μετάνοια - Συγχωρητικότητα
 • Θρησκευτικότητα
 • Πένθος
 • Αυτοκτονικότητα
 • Αυτοτραυματισμοί
 • Απεικονητικές τεχνικές
 • Χρόνιος πόνος
 • Χρόνιες σωματικές νόσοι
 • Θέματα ηθικής & δεοντολογίας