Την οργάνωση του συνεδρίου έχει αναλάβει ο

 

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ»

 

'  2610.362940

 

6   2610.362948

 

* koispeachaias@yahoo.gr

 

www.koispeachaias.gr