Τα πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών  είναι διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο

 

http://5cognitive.gr/tmp/praktika_5cognitive.pdf